FaceBook

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA RIVERSIDE AGNIESZKA GÓRNIAK Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że: • Administratorem Twoich danych osobowych jest Riverside Agnieszka Górniak, z siedzibą w Niemczu przy ul. ks.Henryka Mrossa 6a/4, tel. 608 55 15 15, adres e-mail, na który możesz kierować wszelkie sprawy dotyczące RODO: rodo@agorniak.pl ● Będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie art.6 ust.1 lit b RODO, przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także przesyłania naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać Ci informacje zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, zmianach w planie. ● Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w Riverside i nie będą udostępniane osobom trzecim. ● Twoje dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej. ● Dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z naszych usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy, chyba że wcześniej podejmiesz decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych. ● Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. ● W każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. ● Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.

Szybki kontakt 608 55 15 15